گزارش تصویریاجراهای روز اول سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر