فراخوان هافرخوان ارکستر سمفونیک

فراخوان ارکستر سمفونیک

بسمه تعالی
فراخوان آزمون برای انتخاب نوازندگان ارکستر سمفونیک تهران
    به دنبال فعالیت مجدد ارکستر سمفونیک تهران ، معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت  انتخاب نوازندگان این ارکستر برای سازهای زهی، بادی، چوبی، برنجی، کوبه ای در دو بخش آزمون برگزار می کند.
   ثبت نام به صورت اینترنتی بوده و شرکت کنندگان تهران و شهرستانها از تاریخ اول تا 10 خرداد ماه سال جاری فرصت دارند تا با مراجعه به سایت music.farhang.gov.ir  با تکمیل فرم مشخصات ودر صورت امکان ارائه یک نمونه تصویری با کیفیت مطلوب از اجرای خود، اقدام به ثبت نام نمایند. پس از بررسی مدارک متقاضیان ، اسامی منتخبین واجد شرایط جهت حضور در آزمون در تاریخ17 خرداد ماه  ازطریق سایت اعلام خواهد شد.
تاریخ برگزاری آزمون ها:
-آزمون عملی در تالار رودکی به شرح زیر انجام می گیرد:
ویلن در روزهای 24/25/26 خرداد ماه ، ساعت 30/8 صبح
ویلن آلتو در روز27 خرداد ماه ، ساعت 30/8 صبح
ویلنسل و کنترباس در روز28 خرداد ماه ، ساعت 30/8 صبح
فلوت و ابوا در روز31 خرداد ماه ، ساعت 9 صبح
کلارینت و فاگوت در روز اول تیرماه ، ساعت 9 صبح
هورن و ترمپت،  ترمبون و توبا در روز 2 تیر ماه ، ساعت 9 صبح
تیمانی و سازهای کوبه ای در روز 3 تیر ماه ، ساعت 9 صبح   
آزمون عملی در سه  بخش انجام می گیرد:
بخش اول:
ویلن : کنسرتوی موتسارت شماره 4 و 5 تمام قسمتها ( با کادانس)
ویلن آلتو: کنسرتوی شتامیتز یا هوف مایستر تمام قسمتها ( با کادانس)
ویلنسل: کنسرتوی هایدن در « دو ماژور یا ر ماژور» تمام قسمتها ( با کادانس)
کنترباس: یکی از کنسرتو های دیترزدورف تمام قسمتها  ( با کادانس)
فلوت: کنسرتوی موتسارت در « سل ماژور» و یا « ر ماژور» تمام قسمتها( با کادانس)
برای نوازندگان ساز پیکولو کنسرتوی « دو ماژور» از ویوالدی
آبوا: کنسرتوی موتسارت در « دو ماژور » تمام قسمتها ( با کادانس)
کلارینت: کنسرتوی موتسارت  تمام قسمتها  
فاگوت: کنسرتوی موتسارت تمام قسمتها ( با کادانس)
هورن: کنسرتوی موتسارت شماره 2 یا 4 تمام قسمتها ( با کادانس)
ترمپت: کنسرتوی هایدن تمام قسمتها (با  کادانس)- با ترمپت در سی بمل نواخته شود و یا کنسرتوی توماسی
ترمبون: کنسرتو از فردیناند داوید تمام قسمتها
توبا: موتسارت (رومانس و روندو از کنسرتوی هورن شماره 3) در صورت عدم دسترسی به این نت از طرف مدیریت ارکستر در اختیار متقاضی قرار خواهد گرفت.
تیمپانی : جان بک ( تریپ موتیو)  
سازهای کوبه ای : هارالد گنسمر ( کاپریچیو برای ماریم بافن) در صورت عدم دسترسی به این نت از طرف مدیریت ارکستر در اختیار متقاضی قرار خواهد گرفت.
بخش دوم:
برای سازهای زهی:یک کنسرتو از دوره رمانتیک به انتخاب نوازندگان ( تمام کنسرتو با کادانس)
برای سازهای بادی: یک کنسرتو از دوره باروک یا رومانتیک و یا مدرن ( تمام کنسرتو با کادانس)  
برای سازهای کوبه ای : یک قطعه به انتخاب نوازنده.
 (فتوکپی  نتهای پیانوی این بخش باید از طرف نوازندگان در اختیار مدیریت ارکستر قرار گیرد)
بخش سوم:
قسمتهایی از نتهای ارکستر: این قطعات از طرف مدیریت ارکستر از قبل در اختیار نوازندگان قرار خواهد گرفت.
لازم به ذکر است علاقمندان به همکاری، متعهد به حضور منظم در تمامی تمرینات و اجراهای ارکستر سمفونیک تهران           می باشند و حق عضویت در هیچ ارکستر دیگری را نخواهد داشت.
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با تلفن 66742760 .تماس حاصل نمایید.


فرم مشخصات ارکستر سمفونیکفرم مشخصات ارکستر سمفونیک